O nás

Jsme mladé občanské sdružení, které vzniklo s touhou a přáním pomoci lidem s tělesným hendikepem smysluplně trávit volný čas. Motivem  pro založení sdružení, byl příběh jednoho ze zakládajících členů Václava Augusty. Bývalého sportovce, nyní kvadruplegika, který nemá v Plzni a nejbližším okolí mnoho možností ke sportovnímu vyžití. A pokud možnosti jsou, je potřeba pro jejich realizaci drahého vybavení a zaškoleného asistenta. Proto si uvědomujeme, že Václav není jediný vozíčkář s tímto problémem. Rozhodli jsme se, že se pokusíme tuto skutečnost změnit.

S Vaší pomocí chceme podporovat volnočasovou a sportovní aktivitu vozíčkářů.

 Neděláme si ambice, že vše půjde hned a my budeme schopni zajistit vyžití ve všech realizovatelných sportech. Jsme realisté a držíme se při zemi, a proto vám všem, kteří byste měli zájem, nabízíme možnost seznámit se s bocciou a později i s dalšími sportovními odvětvími.

Leták občanského sdružení Lucky kolečka
Leták občanského sdružení Lucky kolečka

Podtrženo, sečteno, naším hlavním záměrem je nabídnout lidem s tělesným postižením a to především paraplegikům a kvadrupelgikům možnost trávit čas při sportovních aktivitách a v budoucnu také možnost vzdělávat se.

Spolu s Vámi všemi se pokusíme pomáhat všem aktivním sportovcům na vozíčku a plnit jejich neuskutečnitelné sny, které chceme realizovat s Vaší pomocí.