Boccia-Petang

Boccia (boča) je tradiční rekreační sport pro atlety, kteří jsou vzhledem ke svému tělesnému postižení odkázáni na invalidní vozík. Jedná se o modifikaci klasických her (bocce, boules, pétanque, lawn bowling). Původně byla zamýšlena jako hra pro postižené dětskou obrnou, v dnešní době ji však provozují i sportovci s jinými vážnými poruchami hybnosti. V roce 1984 se Boccia stala paralympijským sportem a v roce 2008 ji provozovali postižení sportovci ve více než 50 státech. Bocciu můžou hrát paraplegici i kvadruplegici, s tím rozdílem, že paraplegikovy stačí pouze set míčků pořizovací cena od 4 500Kč (tréninkové) 8 000Kč a více (závodní). Kvadruplegici potřebují ke hře nejen set míčků, ale i rampu, kterou jim pomáhá ovládat asistent. Jelikož takto postižení lidé nemají úchop. Pořizovací cena rampy je cca 10 000Kč. 

Pomáháme

O tento sport, díky nám projevilo zájem už několik vozíčkářů. Jedním z nich je i Vašek Augusta, který si vyskoušel profesionální závod ve 3. lize, ve skupině Rampařů-kvadruplegiků. Dalšími zájemci jsou Petr, Míra, Hanka a Petra. Všichni zatím trénují pouze s jednou rampou a treninkovými míčky. Na toto vybavení se částečně podařilo vybrat při cyklomaratonu Jabkoty ve Kdyni.

Potřebujeme

Výše zmiňovaní sportovci by potřebovali minimálně ještě jednu rampu a dva sety profesionálních míčků (od tréninkových se liší tvrdostí, výplní a jsou přesnější a lépe se s nimi hraje).

Akce

Trénujeme každé úterý od 16:00 do 17:45 v Regionální Dobrovolnické Agentuře DoRA, Brněnská 938/14, 323 00 Plzeň, kde námposkytují prostory zdarma.

Vašek před odpálením míčku


 Použito z internetu.