Lyžování – monoski

Monoski je speciální sportovní nářadí, které umožňuje vozíčkářům pohyb na sjezdovce s pomocí asistenta (vodiče). Monoski je určena především pro paraplegiky (lidi ochrnuté na spodní část těla). Pro kvadruplegiky (lidi s celkovým postižením těla) mají k dispozici  tandemski nebo kartski, které se po sjezdovce pohybují s pomocí asistenta-lyžař,který řídí sportovní nářadí. Pořizovací cena činní cca 70 000Kč a více, podle náročnosti do vybavení pomůcek.    

Ačkoliv ve světě dosáhla tato lyžařská disciplína velkého rozvoje již ve druhé polovině 80. let v českých podmínkách se monoski dočkala svého rozvoje v letech 1992—94 nejprve na Moravě, a pak v roce 1997 i v Krkonoších. Ve světovém měřítku se monoski objevily na programu paralympijských her v roce 1988 v rakouském Innsbrucku. První organizovaný závod v ČR se uskutečnil v lednu 1994, kdy se konal 1. ročník Moravského poháru.

 

Pomáháme

Tento sport se dá provozovat za určitých podmínek a to nejen sněhových. Přesto se ho plzeňským vozíčkářům budeme snažit přiblížit a to na sjezdovce Špičák a nebo na Javoru. Tuto pomůcku má k dispozici Handa D. a to v Krkonoších kde už jsou vlekaři na sjezdaře tohoto druhu zvyklí.

 

Potřebujeme

Po zakoupení této pomůcky bude k dispozici na vyzkoušení v půjčovně lyžařského vybavení Špičák. K dispozici by měl být po domluvě i instruktor-vodič-asistent.


Sponzoři

Sponzorem se může stát každý z Vás.

Stačí přispět pomocí finančního daru nebo najdete-li firmu, která by byla ochotna tuto sportovní pomůcku zakoupit pro již zmíněné účely. Vyrábí se převážně ve Francii kde se nachází i největší lyžařské centrum pro handicapované.  www.dualski.com

Můžete přispět na č. ú.: 2200191314/2010 variabilní symbol:004.

Finanční dary budou použity na zakoupení handbiku.

Akce

Jedinou známou akci pořádá Centrum Paraple v lednových termínech v Bedřichově-Jizerské hory.